Menu

Holdet "Buhl"

Kontingentet udgør 12.000 kr. årligt og opkræves i april med 6.000 kr. og i august/september med 6.000 kr.

Ind- og udmeldelse skal foregå via hjemmesiden under punktet "Om klubben"

Vi træner tirsdage og torsdage