Menu

Beskrivelse og tidsplan

Vi skal have en ny kunstgræsbane i AIA-Tranbjerg Fodbold til vinteren 2020/2021.  

Fodboldafdelingen har i øjeblikket knap 700 aktive medlemmer, fordelt på en stor ungdomsafdeling med både pige- og drengehold, flere seniorhold og en oldboys afdeling.

Fodboldafdelingen har igennem en årrække ønsket at øget kapaciteten for fodboldaktivitet i

vinterhalvåret. Dette er primært baseret på et ønske fra vores medlemmer, men også set i lyset af

et stigende behov om at kunne fastholde spillere i aktivitet hele året rundt.

Fodboldafdelingens ønsker er at kunne tilbyde alle vores medlemmer udendørs fodbold hele året rundt, på et tidssvarende anlæg. Derfor ønsker vi at opdatere vores faciliteter ved at etablere en ny Kunstgræsbane og i samme omgang vil vi ændre vores jordbane til en almindelig fodbold græsbane med lys.

Samlet set udvider vi antallet af fodboldbaner og får bedre fodbold faciliteter på vores anlæg.

Økonomi

Kunstgræsbanen vil koste omkring 4 mio.kr. Aarhus Kommune har bevilliget godt 3 mio.kr. og klubben skal selv bidrage med resten på ca. 1 mio.kr.

Vi håber på stor opbakning fra alle – både private og erhvervslivet.

Placering

Kunstgræsbanen bliver placeret på den nuværende grusbane og vil få en størrelse, så banen kan benyttes til turneringskampe.

 

Tidsplan

Det er vores plan, at kunstgræsbanen bliver klar til brug fra vinteren 2020/2021.

Billede 1

Billede 2