Menu

Kontingent 2018

Herrer/Kvinder

     
       

Rækkebetegnelse

Årgang

1. halvår

2. halvår

Senior - herrer

-1999

1.700 kr.

0 kr.

Senior - Kvinder

-1999

1.700 kr.

0 kr.

Lukkede hold 7-mands 

 

12.000 kr. 

0 kr. 

Lukkede hold 11- mands

 

15.000 kr.

0 kr.

Old boys/girls

 

1.100 kr.

0 kr.

       

Piger/Drenge

     
       

Rækkebetegnelse

Årgang

1. halvår

2. halvår

U04 - U05

2013-2015

450 kr.

0 kr.

U06 - U08

2010-2012

500 kr.

350 kr.

U09 - U12

2006-2009

600 kr.

350 kr.

U13 - U19

1998-2005

700 kr.

   500 kr.

 

 

Der er store udgifter med at drive en fodboldklub som vores. f.eks. dommerregninger, bolde, spillertøj, vedligeholdelse af anlægget og meget, meget andet. Derfor er vores økonomi afhængig af indtægterne fra kontingenter, og vi må alle trække på samme hammel, for at få det til at løbe rundt

Husk derfor at få alle spillere registreret.

Der er vigtig, at kontingentet bliver betalt til tiden. Hvis kontingentet ikke bliver betalt, har træneren pligt til at udelukke spilleren fra træning og kamp. 

Det er bestyrelsens helt klare holdning, og forventer naturligvis at den bakkes op af trænere og holdledere på alle niveauer. 

Manglende registrering af hold kan også medføre tilbageholdelse af vederlag m.v.,

Som medlem bør du også holde øje med om du får tilsendt en opkrævning på mail.

Jeg er altid til at tale med, hvis du ønsker en lempelig afdragsordning, når blot du overholder den indgåede aftale.

Kontingent kan indbetales på girokonto art 73 konto 82823239 med angivelse af navn og medlemsnummer.

Ved beløbsoverførsel til bankkonto skal der overføres til reg. 7266 kt. 1127596 
 

I forbindelse med sæsonopstart sendes kontingentopkrævninger ud til de spillere, som var medlem ved forrige sæsonslutning. Der opkræves kontingenter for et helt år ad gangen for seniorer og oldboys og halvårligt for ungdom. Ønsker man ikke at spille fodbold i den nye sæson, skal jeg have besked. Først herefter slettes spilleren af medlemskartoteket.

  1. Senest efter 3 ganges træning afleverer træneren/holdlederen en opdateret spillerliste til kontingentopkræveren. Er der kommet nye spillere til, så modtager disse en opkrævning i løbet af 1 uge.
  2. Kontingentet er uafhængigt af den enkeltes spillers trænings- og spilleraktivitet.
  3. Der kan gives nedslag i kontingent, eks. ved efterskoleophold, soldatertjeneste, langvarige skader. Dog skal dette altid aftales direkte med klubbens kontingentopkræver.
  4. Fra sæsonen 2011 skal børn af ledere kun betale halvt kontingent. Før gjaldt dette kun for det første barn. Der gives altså nu også rabat til barn nr. 2 og 3.
  5. Der kan også i enkelte tilfælde aftales ratevis betaling af kontingent, som dog skal aftales direkte med klubbens kontingentopkræver.
  6. Ved for sent indbetaling af kontingent i forhold til sidste betalingsdato, pålægges 200 kr. i rykkergebyr, hvis det bliver nødvendigt at rykke for kontingent.
  7. Betales der ikke kontingent meddeler klubbens kontingentopkræver holdets træner, at den pågældende spiller ikke kan deltage i træning eller i kampe førend kontingent er betalt. Spilleren kan ikke få udleveret spillercertifikat med henblik på klubskifte, førend skyldig kontingent er betalt.
  8. Kommer man som ny spiller fra en anden klub, skal der indhentes spillercertifikat via Kluboffice.

Udmeldelse:

Hvis du udmelder dig inden sommerferien og har betalt for efteråret, vil kontingentet for efteråret blive tilbagebetalt.

Kontingentopkræver

Kim Søby

luiza@mail.tele.dk

Tlf. 2420-8878