Menu

4. maj 2019

Etableringen af kunstgræsbane på Grønløkke - AIA-Tranbjerg Fodbold

 

Kære Medlemmer, frivillige og samarbejdspartner

 

Jeg har hermed fornøjelsen at meddele at Aarhus byråd d. 24. april 2019 har vedtaget at AIA-Tranbjerg Fodbold får tildelt 3.1 mio kr. til etableringen af en kunstgræsbane (bilag 1).

 

Denne beslutning har været længe undervejs og forud er gået et større arbejde med forberedelse og udformning af ansøgning. De 3.1 mio. er et kæmpe skridt på vejen imod at kunne opnå en mangeårig målsætning, nemlig at kunne tilbyde vores medlemmer udendørsfodbold hele året rundt, på et tidssvarende anlæg i Tranbjerg.

 

Dette er specielt med fokus på at tilbyde vores børn og ungdomsspillere tilfredsstillende idrætsfaciliteter tæt på deres daglige miljø, men også at kunne sikre en vedvarende social klubkultur hos både børn, unge og senior spillere i vinterhalvåret.

 

Derudover er det en forventning at Tranbjergskolen, vil kunne komme til at gøre brug af banen og denne vil bidrage til et nyt læringsmiljø i forbindelse med idræts- og bevægelsesundervisning.

 

Vi ønsker banen skal blive et samlingspunkt både sportsligt og socialt, ikke kun for AIA-Tranbjerg, men for Tranbjerg som by.

 

Derfor vil vi bede medlemmer, frivillige, sponsorer og yderligere bidragsyder, om at hjælpe os med at nå vores fælles mål:

 

  • Kunstgræsbane i Tranbjerg

 

AIA-Tranbjerg Fodbold vil i den nærmeste fremtid informere om flere forskellige tiltag der har til formål at indsamle donationer fra private og erhverv. Dette vil ske via hjemmeside, Facebook og relevante lokale medier.

En samlet pris for en moderne kunstgræsbane er estimeret til 4,5 mio kr. Klubben har igennem et par år været fremadsynet vedr. denne målsætning og indsamlet løbende midler. Vi vurderer dog at vi på nuværende tidspunkt har behov for at indsamle svarende til 1 mio. kr.

 

AIA-Tranbjerg Fodbold har bl.a. derfor nedsat en styregruppe bestående af personer med kendskab til økonomi, anlægs- og byggeplanlægning, samt projektstyring.

 

Styregruppen vil løbende orientere medlemmer og frivillige i klubben, samt borgere i Tranbjerg By.

 

Med venlig hilsen

Formand

Morten Eaton Mølgaard

AIA-Tranbjerg Fodbold

 

Medlemmer af AIA-Tranbjerg Fodbolds Kunstgræsbane-udvalg

Stefan Simonsen

Johan Søgaard

Torben Bisgaard

Morten Eaton Mølgaard

 

Kontakt: kunstgraes.aiatranbjerg.fodbold@gmail.com

 

 

 

 


Luk