Menu

Formål og værdigrundlag

Formål

At skabe rammer for fodboldspillet i AIA-Tranbjerg og tilbyde fodbold som fritidsinteresse.

Værdigrundlag:

AIA-Tranbjergs værdigrundlag er - med fodbolden i centrum

at medlemmerne tilbydes sportslige udfordringer
at medlemmerne oplever tryghed, glæde og kammeratskab
at klubhuset er udgangspunkt for samvær
at have et økonomisk stabilt grundlag

Dette søges opnået ved:

at tilbyde fodbold på flere niveauer
at udnytte klubbens gode faciliteter
at tilpasse aktivitetsniveauet efter økonomiske ressourcer
at sikre gode og engagerede trænere og ledere
at sikre massiv forældreopbakning til alle ungdomshold
at synliggøre klubben i lokalsamfundet
at fastholde såvel nye som gamle spillere
at fastholde spillere ved overgangen fra ungdoms- til seniorspiller
at skabe interesse for andre hold på tværs af alder og formåen
at skabe forståelse og accept for fodbold som holdsport/idræt

Godkendt af Bestyrelsen den 18. februar 2002

Luk