Menu

Børneattest

Erklæring om indhentelse af børneattest

Folketinget vedtog i december 2009 en ændring af folkeoplysningsloven der indebærer, at foreninger fremover skal afgive en erklæring om indhentelse af børneattester.

Lovændringen betyder, at alle folkeoplysende foreninger der søger om kommunale tilskud eller lokaler fra og med 2010 skal afgive en erklæring til kommunen om, at de overholder reglerne om indhentning af børneattester.

Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn under 15 år, fx aftenskoler og voksenforeninger. Disse pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.

 

  • Erklæringen skal afgives en gang årligt.
  • Det medfølgende erklæringsskema skal benyttes.
  • Erklæringen skal afgives og underskrives af den/de personer der jf. foreningens vedtægter tegner foreningen.
  • Erklæringen kan afgives med digital signatur.

 

Sport & Fritid må således ikke yde tilskud og anvise lokaler til foreningen, så længe der ikke foreligger en underskrevet erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. Desuden har kommunalbestyrelsen mulighed for at fratage tilskud eller retten til at benytte anviste lokaler, hvis foreningen ikke indhenter de lovpligtige børneattester.

Bemærk at Sport & Fritid kun skal have erklæringen om, at foreningen overholder loven om børneattester. Selve børneattesterne skal aldrig indsendes til Sport & Fritid, men er udelukkende til foreningens eget brug.

 

Sådan håndteres børneattester i AIA-Tranbjerg:

 

I AIA-Tranbjerg skal der indhentes børneattester på alle trænere og holdledere som arbejder med børn under 15 år. Dette er et lovkrav. 

 

Sådan indhenter klubben børneattester
Foreninger indhenter digitale børneattester ved at logge ind på www.politi.dk eller www.virk.dk med CVR-nummer og NemID (erhverv). Her indtastes navn og CPR-nummer på den træner/leder, som børneattesten vedrører. Der kan indtastes op til 50 navne pr. anmodning.

Efter indtastningen afsender foreningen via systemet anmodning til trænerens/lederens e-boks om samtykke til at indhente børneattesten. Samtykket sker konkret ved, at træneren/lederen via NemID og CPR-nummer giver lov til indhentelse af oplysninger i kriminalregisteret.

Når sagsbehandlingen er færdig, sendes en erklæring til foreningens digitale postkasse, og det er muligt at printe børneattesten. Sagsbehandlingen er således papirfri, men den kræver til gengæld, at trænere og ledere har en e-boks og er brugere af NemID, før børneattester kan indhentes.

Træneren/lederen har 14 dage til at besvare henvendelsen, og gives der ikke samtykke indenfor tidsrummet, vil fodboldklubben modtage en meddelelse. Den pågældende træner/leder kan herefter ikke varetage opgaver med direkte kontakt til børn og unge under 15 år eller opgaver, hvor pågældende færdes fast blandt børn og unge under 15 år.

Kontaktperson: Kim Søby Luiza@mail.tele.dk

 

Luk