Menu

Sponsorudvalg

Med reference til bestyrelsen, har udvalget ansvaret for det løbende sponsorarbejde samt opfølgning og administration.

Trænere, ledere, forældre og medlemmer er de primære drivkræfter med hensyn til kontakt og indgåelse af nye sponsoraftaler.

Sponsorudvalget etablere herefter procedurer, så de indgåede aftaler overholdes, der udsendes opkrævninger, profilering er som aftalt m.v.

 

Sponsorudvalget er naturligvis også selv i ”marken” en gang imellem, men da ikke alle har lyst til sådan en opgave, kan opgaven også bestå i hjælp og opbakning når klub-initiativer skal i gang.

 

Udvalget har følgende opgaver:

  • Etablering, vedligeholdelse og opfølgning på hovedsponsoraftaler
  • Etablering, vedligeholdelse og opfølgning på individuelle sponsoraftaler
  • Etablering, vedligeholdelse og opfølgning på holdrelaterede sponsoraftaler
  • Opkrævning af sponsorater – både individuelle og holdrelaterede
  • Etablering og vedligeholdelse af profilering af sponsorer (bander, skilte, diverse tryk m.v.)
  • Etablering og gennemførelse af sponsoraktiviteter  

 

Sponsorudvalg

Medlem
profilepic
Kristian Mikkelsen
Luk